Sterke tall for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arendal, 16.01.18: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppnådde imponerende 11,9 % avkastning på fondets kapitalplasseringer i 2017. Det tilsvarer en verdistigning på 50,3 millioner kroner. Fondet har bygget finansielle muskler som vil trygge den videre...