Protokoll styremøte 11. mars 2009

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. mars 2009  på Universitetet i Agder i Grimstad. Tilstede var: Styrets leder Atle Svendal Marion Bojanowski Unni Holthe Svensen Erling Holm Forfall: Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay...