Protokoll styremøte 16. desember 2009

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 16. desember 2009 på Fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Styrets leder Atle Svendal Marion Bojanowski Arne Thomassen Erling Holm Forfall: Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid...