Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 25. november 2010 på Fylkeshuset, Arendal.

Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Rolf Urfjell
Arne Thomassen
Marianne Landaas
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Trine Pettersen Grønbech

Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad, fylkeskasserer Gunnar Ånonsen og konsulentUnni Hushovd.

Møtet ble innledet med en orientering om valg av forvaltere av rådgiver Jonas Osland fra Gabler Wassum AS. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.

Følgende saker ble behandlet:

19.   Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. september 2010.

Protokoll fra styremøte 23. september  2010 ble godkjent og underskrevet .

20.   Innkjøp av forvatningstjenester

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Til å forvalte midlene til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngås avtaler med følgende forvaltere:
  • Til forvaltning av norske aksjer med DnB NOR Kapitalforvaltnig AS,
  • Til forvaltning av utenlandske aksjer med Aberdeen Asset Management,
  • Til forvaltning av norske obligasjoner med DnB NOR Kapitalforvaltnig AS,
  • Til forvaltning av utenlandske obligasjoner  med AllianceBernstein.

 

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

 

21.   Avkastning pr. 31.10.2010 på fondets kapital.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar saken til etterretning.

 

—————————-

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

22.   Sluttutbetaling til prosjekt ”Arendal Helsehus” (Tidl.”Samhandling for bedre helse og rehabilitering”.

 

Atle Svendal og Irene Henriksen Aune ble erklært inhabile i saken.

Nestleder Terje Stalleland ledet møtet under denne saken.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

  1. Styret godkjenner at tilskudd på kr 300.000 for tilsagn 2008/07 ”Arendal Helsehus”, tidligere ”Samhandling for bedre helse og rehabilitering” kan utbetales.
  2. Sluttutbetaling av beløpet på kr 300.000 er betinget av at revisorgodkjent regnskap for prosjektet oversendes sekretariatet for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

23.   Oppfølging av tildelte tilskudd.

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

      Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

 

—————————

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

24.  Møte- og aktivitetsplan for 2011

 

Sekretariatet fremmer slikt forslag til

 

v e d t a k :

Styret godkjenner framlagte møte- og aktivitetsplan for 2011.

—————————-

 

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Det legges opp til følgende møte- og aktivitetsplan for 2011:

MØTEPLAN 2011
Dato Tid Møte Sted Tema
11.-18. mars   Styremøte Oslo Norges forskningsråd, DnB NOR`s forvaltning
13. mai Kl 1200 Styremøte UiA, Grimstad Presentasjoner – Omvisning
10. juni Kl 1000 Rådsforsamling Fylkeshuset  
23. september Kl 1200 Styremøte Fylkeshuset Fellesmøte med Sørlandets kompetansefond

SSHF

11. november Kl 1200 Styremøte Fylkeshuset Kapitalforvaltningsstrategien. Gjennomgang søknader 2011
25. november Kl 1200 Styremøte Fylkeshuset Tildeling av midler for 2011

 

Eventuelt.

 

–          Forholdet til Stiftelsesloven og Stiftelsestilsynet ble diskutert.

 

Styret fattet følgende enstemmige

 

vedtak:

Daglig leder gis fullmakt til å følge opp saken vedrørende Stiftelsesloven og Stiftelsestilsynet.

Neste styremøte er berammet til 17. og 18. mars 2011 i Oslo-området.

                                        Arendal, 25. november 2010