Protokoll fra styremøte 17. mars 2011

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Styremøte 17. mars 2011 Protokoll Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 17. mars 2011 i kontorene til Norges forskningsråd, Oslo. Tilstede var: Styrets leder Atle Svendal Terje Stalleland Arne...