Protokoll fra styremøte 13. mai 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 13. mai 2011 på Universitet i Agder Campus Grimstad. Tilstede var: Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Tormod Vågsnes Reidar Grøsle Forfall: Atle Svendal hadde meldt forfall og...