Protokoll fra styremøte 23. september 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 23. september 2011 på fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal, Terje Stalleland, Irene Henriksen Aune, Marianne Landaas, Åshild Martinussen  Forfall: Rolf Urfjell hadde meldt forfall og...