Protokoll styremøte 20. januar 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 20. januar 2012 på bedriften Flumill AS på Trømøy. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Signe Sollien Haugå Forfall Rolf Urfjell hadde meldt...

Protokoll styremøte 11. november 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. november 2011 på fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Signe Sollien Haugå Arne Thomassen Forfall: Rolf Urfjell hadde meldt forfall...

Ikke tildeling av midler til kommunale utviklingstiltak

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tildeler ikke midler til kommunale utviklingstiltak I stiftelsesloven av 2005 heter det i § 19 ”Utdeling av stiftelsens midler vedtas av styret. Utdelingene skal være i samsvar med stiftelsens formål. Det kan ikke foretas...