Protokoll styremøte 16. mars 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 16. mars 2012 på Sørlandet Sykehus HF, Arendal. I forkant av styremøtet var det en presentasjon om forskningsprosjekter  og om tiltak som har fått støtte fra kompeytansefondet ved...