Utlysning 2012

Tildeling av midler for 2012 ønskes gitt til prosjekter som utvikler ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse, velferdsteknologi.  Målet er at prosjektene som innvilges støtte bidrar til å løse noen av de utfordringer og muligheter som bla ligger i...

Protokoll styremøte 16. mai 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 16. mai 2012 på Universitetet i Agder, Grimstad. I forkant av styremøtet var det en presentasjon av forvaltningen av utenlandske aksjer, samt presentasjon av Senter for omsorgsforskning og Senter for...