Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Fylkeshuset i Arendal, 15. juni 2012.

Følgende møtte som representant for sin kommune:

Arendal kommune                 v/Einar Halvorsen
Birkenes kommune                v/Arild Espegren
Bygland kommune                 v/Leiv Rygg
Bykle kommune                     v/Jon Rolf Næss
Froland kommune                  v/Sigmund Pedersen
Grimstad kommune               v/Hans Antonsen
Lillesand kommune                v/Hege Marie Holthe
Risør kommune                      v/Atle Svendal (fullmakt)
Tvedestrand kommune          v/Jan Dukene
Valle kommune                      v/Tarald Myrum

Dessuten møtte:
Styrets leder Atle Svendal, daglig leder John G. Bergh, rådgiver Ann Camilla Schulze-Krog og konsulent Unni Hushovd

Følgende saker ble behandlet:

 

Rådsforsamlingens leder Arild Espegren ønsket velkommen til møtet i rådsforsamlingen.

 1. Godkjenning av      innkalling

 Innkalling ble godkjent. 

 1. Godkjenning av saksliste

Forslag til saksliste ble godkjent.

 1. Valg av 2 til å  underskrive protokollen

Sigmund Pedersen og Jan Dukene ble valgt til å underskrive protokollen.

4.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – regnskap 2011.

Saksforelegg var utsendt med slikt forslag til

v e d t a k :

Regnskap 2011 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

5.  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – årsberetning for 2011

 

Saksforelegg var utsendt med slik forslag til

v e d t a k :

Rådsforsamlingen tar årsberetning 2011 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til etterretning.

——————————–

Tilrådningen fra styret ble enstemmig vedtatt.

6.  Valg.

Leder av valgkomiteen Hans Antonsen la frem valgkomiteens forslag.

Valg av styremedlemmer:

Valgkomiteen vil forslå

 

 • Atle Svendal                                      varamedlem Tormod Vågsnes
 • Linda Jenssen                                    varamedlem Arvid Johannessen
 • Arne Thomassen                                varamedlem Åshild Marthinussen
 • Signe Sollien Haugå                          varamedlem Tarald Myrum

 

Velges for 4 år.

Velges for 2 år

 • Terje Stalleland                                  varamedlem Anne Midtlien
 • Irene H. Aune                                    varamedlem Ingrid Skårmo
 • Marianne Landaas                             varamedlem Reidar Grøsle

Valg av styreleder og nestleder.

 

 • Som leder:                Atle Svendal (gjenvalg)
 • Som nestleder:         Terje Stalleland (gjenvalg)

Velges for 2 år.

Valg av leder og nestleder for rådsforsamlingen.

 

Valgkomiteen foreslår:

 • Leder av rådsforsamlingen              Gro-Anita Mykjåland
 • Nestleder rådsforsamlingen            Jan Dukene

Velges for 2 år.

 

Valg av nytt valgstyre rådsforsamlingen.

 •   Hans Antonsen
 • Inger Løite
 • Bjørn Robstad

 

…………………………….

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Arendal, 15. juni 2012