Pressemelding bevilgninger 2012

8 mill. kroner til kompetanseprosjekter i 2012 Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondbehandlet i møte 30. november 2012 søknader om tilskudd fra fondet i 2012.  Ved fristens utløp 1. september hadde en mottatt i alt 24 søknader. Det samlede søknadsbeløpet...

Protokoll styremøte 16. november 2012

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Styremøte 16. november 2012 Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 14. september 2012 på Fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Arne...