Protokoll styremøte 30. november 2012

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 30. november 2012 på Fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen Fra administrasjonen:...