Utlysning 2014

Styret har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2015. Av dette vil inntil 6 mill. kroner gå til oppfølging av prosjekter som ble tildelt midler i 2013, og som går over flere år. Til nye prosjekter avsettes det inntil...