Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

Vi bygger kompetanse og nyskapingsevne! I 2013 ble 10 millioner kroner bevilget til 16 utvalgte prosjekter som bidrar til dette. Vi mottok totalt 30 søknader. Se PDF på Issuu.