Vi bygger kompetanse og nyskapingsevne! I 2013 ble 10 millioner kroner bevilget til 16 utvalgte prosjekter som bidrar til dette. Vi mottok totalt 30 søknader.

Se PDF på Issuu.