aaukf-2014

For 2014 er det en samlet avkastning på kapital på 36 339 356 kroner. Driftskostnadene var på 899 385 kroner. Dette gir et resultat på 35 439 971 kroner.

Last ned PDF eller se den på ISSUU.

Les om:

 • Formål og bakgrunn
 • Rådsforsamling, styre og administrasjon
 • Ung i Aust-Agder
 • Interkommunalt samarbeid
 • Fleksibel og distriktsvennlig ingeniørutdanning
 • Virksomheten
 • Økonomi
 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Revisors beretning 2014