EØS Avtalens statsstøtteregler

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler. EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt. Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler...