Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde i 2016 en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Styret har vedtatt at det skal utdeles inntil 10 mill. kroner i 2017/18. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som kompetansefondet er engasjert i.

Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill. kroner.

Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder.

Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Fondet søker denne gang prosjekter som kan bidra til gode levekår, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet. I denne forbindelse inkluderer levekårsbegrepet bl.a.:

  • God tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter.
  • Sosial sikkerhet og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester mv.
  • Økt trygghet og redusert kriminalitet.
  • Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.
  • God tilgang til natur og friluftsområder.
  • God tilgang til fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Ettersom deltagelse i arbeidslivet har vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det være særlig aktuelt å koble disse temaene med hverandre.

Den fullstendige utlysningsteksten er tilgjengelig på fondets hjemmeside www.aaukf.no.

Søknadsfrist er 16. oktober 2017.

En egen annonse om utlysning av midler vil bli satt inn i fylkets regional- og lokalaviser. I tillegg vil annonsen bli gjort tilgjengelig på hjemmesidene til kommunene, fylkeskommunen og på fondets egen hjemmeside www.aaukf.no.

Kontaktpersoner:
Styrets leder Morten Kraft tlf. 900 38 052
Daglig leder John G. Bergh tlf. 900 11 693