Arendal, 16.01.18: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppnådde imponerende 11,9 % avkastning på fondets kapitalplasseringer i 2017. Det tilsvarer en verdistigning på 50,3 millioner kroner. Fondet har bygget finansielle muskler som vil trygge den videre utviklingen av fondet.

Meravkastningen ut over indeks er på 3,0 prosentpoeng. Det er en svært høy meravkastning.  Aksjeandelen i fondet er 40 %, mens resten er plassert i obligasjoner og eiendom.

Daglig leder i fondet, John G. Bergh, mener årsaken til den gode avkastningen ligger i godt styrearbeid over mange år. Kapitalforvaltningsstrategien blir grundig vurdert årlig. Styret har tenkt langsiktig og holdt seg til strategien. Fondet har høstet god avkastning ved over tid å redusere norske aksjer og obligasjoner, og vekte opp internasjonale investeringer. Spesielt etter at oljeprisen falt, har dette vist seg å være fornuftig. Gabler Investment Consulting AS har vært en god sparringpartner i strategiarbeidet.

Samtidig har styret hatt god nytte av Gablers evne til å finne gode fond som har evnet å slå indeksene over flere år. Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond legger stor vekt på bærekraft i forvaltningen av fondets midler, og investeringene er i tråd med retningslinjene til Statens Pensjonsfond Utland og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.

Siden finanskrisen har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppnådd en samlet meravkastning ut over indeks på over 16 prosentpoeng. Dette styrker fondets evne til å oppnå sitt formål om å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår i fylket.

Avkastningen de siste seks årene har vært:

År Avkastning Indeks Meravkastning
2012 8,1 % 5,3 % 2,8 %
2013 9,5 % 7,9 % 1,5 %
2014 9,8 % 7,7 % 2,1 %
2015 4,7 % 3,8 % 0,9 %
2016 5,5 % 4,5 % 1,0 %
2017 11,9 % 9,0 % 3,0 %

 

Les mer om fondet her:

https://www.aaukf.no/

For spørsmål eller kommentarer, kontakt:

Daglig leder John G. Bergh, mobil 900 11 693 / John.Georg.Bergh@agderfk.no

Last ned pressemeldingen her (PDF)