Ny strategi – mer målrettet bruk av midlene

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 7. september 2018 en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og...