Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har siden etableringen i 2003 bidratt til økt kompetanse og
nyskapingsevne samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår i tidligere Aust-Agder. Som
daglig leder skal du innfri fondets formål og vedtekter gjennom å ta en aktiv rolle i nærings- og
kompetanseutviklingen i regionen.

I 2018 foretok styret viktige endringer i fondets strategi for tildeling av midler. Konkret betyr disse
endringene at fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. Som daglig leder forventes det at du
på vegne av styret initierer kontakt og utvikler satsinger sammen med relevante miljøer i tidligere Aust-
Agder. Det er derfor ønskelig at ny daglig leder har god kjennskap til næringsliv, utdannings- og
forskningsmiljøer i regionen og gjerne god kompetanse om et eller flere av de kompetanseområder hvor
regionen allerede står sterkt.

Fylkeskommunen har stilt administrative ressurser til disposisjon til ledelse og administrasjon av fondet.
Dette avsluttes ved utgangen av 2020 og vi søker ny daglig leder til Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond. Som daglig leder blir du den enste administrative ansatte i fondet og du må bygge opp
struktur og administrative- og forretningsmessige systemer. Som daglig leder i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond vil du få en viktig rolle i utviklingen av fremtidsrettede og bærekraftige virksomheter og
arbeidsplasser i tidligere Aust-Agder