EØS Avtalens statsstøtteregler

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler. EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt. Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler...
Årsberetning 2013

Årsberetning 2013

Vi bygger kompetanse og nyskapingsevne! I 2013 ble 10 millioner kroner bevilget til 16 utvalgte prosjekter som bidrar til dette. Vi mottok totalt 30 søknader. Se PDF på Issuu.