Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

Last ned PDF Se på Issuu Les om: Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjonInnovasjonspolitikkGodt begyntHelseklyngeVirksomhetenØkonomiRevisors beretning.

Daglig leder Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har siden etableringen i 2003 bidratt til økt kompetanse ognyskapingsevne samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår i tidligere Aust-Agder. Somdaglig leder skal du innfri fondets formål og vedtekter gjennom å...
ÅRSRAPPORT AAUKF 2019

ÅRSRAPPORT AAUKF 2019

Last ned Årsrapport AAUKF 2019 Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjonFK Jerv og Blå KorsKS AgderSenter for e-helseVirksomhetenØkonomi Revisors beretning Se på Issuu
Årsrapport AAUKF 2018

Årsrapport AAUKF 2018

Årsrapport AAUKF 2018 (PDF)Last ned Blad i årsrapporten på Issuu. Les om Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjon Envirotech Solutions Sørlandet Sykehus Egde ConsultingVirksomhetenØkonomi Revisors beretning

Ny strategi – mer målrettet bruk av midlene

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 7. september 2018 en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og...
Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

Last ned PDF eller se den på issuu.com Les om Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon KriseSIM Refugee+ Egde Consulting og Continua Virksomheten Økonomi Revisors...
Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

Last ned PDF eller se den på ISSUU Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon NYMO AS Envirotech Solutions Agderprosjektet Virksomheten Økonomi Revisors beretning

Utlysning av midler 2016

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes om lag 4 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner....

Utlysning av midler 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill....

Inntil 10 mill. kroner i utdeling av tilskudd

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde i 2016 en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Styret har vedtatt at det skal utdeles inntil 10 mill. kroner i 2017/18. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte...
Årsberetning 2015

Årsberetning 2015

Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2015 om lag 377 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 22 mill. kroner til utdeling for 2015 og 2016. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2015 til sammen...
Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

For 2014 er det en samlet avkastning på kapital på 36 339 356 kroner. Driftskostnadene var på 899 385 kroner. Dette gir et resultat på 35 439 971 kroner. Last ned PDF eller se den på ISSUU. Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon Ung i...

Utlysning 2015

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 12 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner....