Årsberetning 2020

Årsberetning 2020

Last ned PDF Se på Issuu Les om: Formål og bakgrunnRådsforsamling, styre og administrasjonInnovasjonspolitikkGodt begyntHelseklyngeVirksomhetenØkonomiRevisors beretning.

Daglig leder Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har siden etableringen i 2003 bidratt til økt kompetanse ognyskapingsevne samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår i tidligere Aust-Agder. Somdaglig leder skal du innfri fondets formål og vedtekter gjennom å...
Årsberetning 2016

Årsberetning 2016

Last ned PDF eller se den på ISSUU Les om: Formål og bakgrunn Rådsforsamling, styre og administrasjon NYMO AS Envirotech Solutions Agderprosjektet Virksomheten Økonomi Revisors beretning

Utlysning av midler 2016

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes om lag 4 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner....

Utlysning av midler 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 5,7 mill....

Inntil 10 mill. kroner i utdeling av tilskudd

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde i 2016 en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Styret har vedtatt at det skal utdeles inntil 10 mill. kroner i 2017/18. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte...

EØS Avtalens statsstøtteregler

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er underlagt statsstøtteregelverket ved tildeling av midler. EØS-avtalens regler om statsstøtte innebærer at offentlig støtte som hovedregel er forbudt. Formålet med regelverket er å sikre like konkurransevilkår og like regler...