Protokoll styremøte 11. november 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. november 2011 på fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal Terje Stalleland Irene Henriksen Aune Marianne Landaas Signe Sollien Haugå Arne Thomassen Forfall: Rolf Urfjell hadde meldt forfall...

Protokoll fra styremøte 23. september 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 23. september 2011 på fylkeshuset, Arendal. Tilstede var: Atle Svendal, Terje Stalleland, Irene Henriksen Aune, Marianne Landaas, Åshild Martinussen  Forfall: Rolf Urfjell hadde meldt forfall og...

Protokoll fra rådsforsamling 10. juni 2011

Rådsforsamlingen 10. juni 2011 Møte i rådsforsamlingen ble avholdt på Fylkeshuset i Arendal, 10. juni 2011. Følgende møtte som representant for sin kommune: Arendal kommune                 v/ Torill Rolstad Larsen Birkenes kommune                v/ Arild Espegren...

Protokoll fra styremøte 13. mai 2011

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 13. mai 2011 på Universitet i Agder Campus Grimstad. Tilstede var: Terje Stalleland Arne Thomassen Irene Henriksen Aune Tormod Vågsnes Reidar Grøsle Forfall: Atle Svendal hadde meldt forfall og...

Protokoll fra styremøte 17. mars 2011

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Styremøte 17. mars 2011 Protokoll Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avholdt styremøte 17. mars 2011 i kontorene til Norges forskningsråd, Oslo. Tilstede var: Styrets leder Atle Svendal Terje Stalleland Arne...