Utlysning av midler 2016

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2016. Av dette avsettes om lag 4 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter. Til nye prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner....

Utlysning 2014

Styret har bestemt at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2015. Av dette vil inntil 6 mill. kroner gå til oppfølging av prosjekter som ble tildelt midler i 2013, og som går over flere år. Til nye prosjekter avsettes det inntil...