Kompetansefondet har bidratt med støtte til etableringen av Jobbklar kommune AS

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har som to av sine hovedformål å bidra til etablering og opprettholdelse av arbeidsplasser, og å bidra til bedring av levekår i regionen.

Prosjektet til Jobbklar, NAV og Arendal kommune – Jobbklar kommune – treffer disse formålene. Kompetansefondet har bidratt med støtte til etableringen av tilbudet og vi håper prosjektet kan bidra til at mange som i dag står utenfor arbeidslivet kan få nye muligheter og en fast arbeidsplass å gå til.

Se mer informasjon om Jobbklar kommune her.