Høsten 2020 har kompetansefondet styremøter 11. september, 23. oktober og 27. november