Kompetansefondet har i 2020 styremøter 28. februar, 24. april og 29. mai.