Ole Magnus Heimvik er ansatt som daglig leder i Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i møte 4. desember 2020 ansatt Ole Magnus Heimvik som ny daglig leder i hel stilling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Heimvik har et godt omdømme og fremstår som en meget kompetent person med gode egenskaper som relasjonsbygger og utvikler. Han er en samfunnsengasjert person med tanker som sammenfaller med stiftelsens formål.

Ole Magnus Heimvik er cand.jur. fra Universitet i Bergen. Han startet sin yrkesaktive karriere hos Fylkesmannen i Aust-Agder før han de siste 20 årene har arbeidet som advokat, partner og daglig leder i Advokatfirmaet Hald & Co. Heimvik har de senere årene stått i spissen for utviklingen av Hald & Co til å bli et meget anerkjent og et av de ledende advokatfirmaene på Sørlandet.  

«Jeg ser med glede og forventning frem til å begynne som daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Det vil gi meg nye og spennende utfordringer som vil være annerledes enn de utfordringene jeg har hatt som advokat.» sier Ole Magnus Heimvik. 

Heimvik overtar som daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond etter tidligere fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune John G. Bergh som har vært daglig leder i fondet siden det ble etablert i 2003. 

Kontaktperson: 
Styrets leder Tormod Vågsnes, tlf. 909 53 384