Rådsforsamling

Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode.

Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på 3 medlemmer til å forberede valgene.

Rådsforsamlingen kan avsette styret. Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor. Rådsforsamlingen skal  gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen.