Sekretariatet for kompetansefondet

Sekretariatet for kompetansefondet holder til hos fylkesrådmannen i Aust-Agder fylkeskommune.

Kontaktpersoner:

John Bergh

Daglig leder

Telefon 90 011 693
john.georg.bergh@agderfk.no

Postadresse:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

postmottak@agderfk.no