Sekretariatet for kompetansefondet

Sekretariatet for kompetansefondet holder til hos fylkesrådmannen i Aust-Agder fylkeskommune.

Kontaktpersoner:

Ole Magnus Heimvik

Daglig leder

Telefon 99 79 64 14
ole.magnus.heimvik@aaukf.no

Postadresse:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

postmottak@agderfk.no