Sekretariatet for kompetansefondet

Sekretariatet for kompetansefondet holder til hos fylkesrådmannen i Aust-Agder fylkeskommune.

Kontaktpersoner:

John Bergh

Daglig leder, fylkesrådmann

Telefon 90 011 693
john.g.bergh@austagderfk.no

Bent Sørensen

Rådgiver økonomiavdelingen

Telefon 41 121 960
bent.sorensen@austagderfk.no

Dag Ole Teigen

Rådgiver økonomiavdelingen

Telefon 97 159 316
dag.ole.teigen@austagderfk.no

Lisbeth Ramsdal

Konsulent regionalavdelingen

Telefon 91 133 933
lisbeth.ramsdal@austagderfk.no

Tine Mette Falck

 Rådgiver regionalavdelingen

Telefon 464 23 389
tine.mette.falck@austagderfk.no

Postadresse:

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

postmottak@austagderfk.no