Stifterne

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak stiftelsen står 14 av fylkets 15 kommuner. Fra 2007 er også Vegårshei kommune medlem av fondet. Klikk her for lenker til stifternes hjemmesider.

Kommune:Beløp:
Bykle2.000.000
Valle1.000.000
Bygland500.000
Evje og Hornnes1.000.000
Iveland500.000
Birkenes4.000.000
Lillesand20.000.000
Grimstad80.000.000
Arendal120.000.000
Froland4.500.000
Åmli1.000.000
Vegårshei500.000
Tvedestrand5.000.000
Gjerstad2.000.000
Risør2.000.000
SUM244.000.000