Styret for Aust-Agder utviklings- og Kompetansefond

Morten Kraft

Leder

Telefon 90 038 052
morten.kraft@arendal.kommune.no

Bodil Slettebø

Nestleder

Telefon 99 796 360
bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Kjetil Glimsdal

Styremedlem

Telefon 90 059 837 kjetil.Glimsdal@grimstad.kommune.no

Signe Sollien Haugå

Styremedlem

Telefon 48 237 300
signesh@hotmail.no

Oddvar Espegren

Styremedlem

Telefon 48 959 585
oddvar.espegren@gmail.com

Sverre Valvik

Styremedlem

Telefon 90 516 540
sverre.valvik@gmail.com

Bente Christensen

Styremedlem

Telefon 97 602 868
bente.christensen@sor.no