Styret for Aust-Agder utviklings- og Kompetansefond

Tormod Vågsnes

Leder

Telefon 909 53 384
tvaagsn@online.no.

Bodil Slettebø

Nestleder

Telefon 99 796 360
bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

Kjetil Glimsdal

Styremedlem

Telefon 90 059 837 kjetil.Glimsdal@grimstad.kommune.no

Rita Hansen

Styremedlem

Telefon 452 48 696
rita.hansen@setesdal.no

Oddvar Espegren

Styremedlem

Telefon 48 959 585
oddvar.espegren@gmail.com

Sverre Valvik

Styremedlem

Telefon 90 516 540
sverre.valvik@gmail.com

Bente Christensen

Styremedlem

Telefon 97 602 868
bente.christensen@sor.no