Ny strategi – mer målrettet bruk av midlene

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 7. september 2018 en ny strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og...

les mer

Sterke tall for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arendal, 16.01.18: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppnådde imponerende 11,9 % avkastning på fondets kapitalplasseringer i 2017. Det tilsvarer en verdistigning på 50,3 millioner kroner. Fondet har bygget finansielle muskler som vil trygge den videre...

les mer

Inntil 10 mill. kroner i utdeling av tilskudd

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond hadde i 2016 en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner, tilsvarende 5,5 prosent. Styret har vedtatt at det skal utdeles inntil 10 mill. kroner i 2017/18. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte...

les mer

6,5 mill. kroner til utviklings- og kompetanse-prosjekter i 2017

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 17. februar 2017 søknader om tilskudd fra fondet. Styret vedtok i 2016 å lyse ut midler til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til...

les mer

12 mill. kroner til kompetanseprosjekter i Aust-Agder i 2016

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 19. februar 2016 søknader om tilskudd fra fondet. Styret vedtok i 2015 å lyse ut midler til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til...

les mer