Sluttrapport

Skjema for utfylling
Fyll ut og send inn skjemaet nedenfor og send inn. Last ned, rediger og last opp igjen Excel-dokumentene på anviste plasser. Påse at du bruker nyeste versjon av din nettleser for optimal funksjonalitet og sikkerhet.

  Prosjekt

  Prosjektnavn (obligatorisk)

  Dato

  Organisasjon/foretak/institusjon

  Kontaktperson (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Adresse

  Postnummer/sted

  E-post (obligatorisk)

  Kontonummer for sluttutbetaling

  1. Sammendrag

  Et kort sammendrag av nedenstående punkter.

  2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen

  Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke.

  3. Vurdering av måloppnåelse

  Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.

  3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss:

  BetydeligTilfredsstillendeSvakIngenIkke gjennomført

  3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg)

  4. Prosjektorganisering og ressursdimensjonering

  Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene.

  5. Kostnader og finansiering

  Prosjektregnskap – totalkostnader

  Last ned Prosjektregnskap her (excel). Fyll ut, og last opp ferdig utfylt prosjektregnskap.xlsx igjen her:

  Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.

  6. Viktige erfaringer

  Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt.

  7. Avslutning

  Konklusjoner, videreføring mv.

  8. Vedlegg

  • Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller mer.)
  • Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura)
  • Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet.

  Samle vedleggene over og last opp som en samlet fil (pdf/word).

  Prosjektleder

  Prosjektansvarlig