Styremøter

Styrets møteplan

Kompetansefondet styremøter 2023:

  • 17.02 – Styremøte
  • 14.04 – Styremøte
  • 05.05 – Styremøte
  • 06.06 – Rådsforsamling
  • 20.09 – Styremøte
  • 13.10 – Styremøte
  • 07.12 – Styremøte

Innkalling til styremøter