Styremøter

Styrets møteplan

Kompetansefondet styremøter 2024:

  • 15.02 – Styremøte
  • 19.04 – Styremøte
  • 24.05 – Styremøte
  • 06.06 – Rådsforsamling
  • 13.09 – Styremøte
  • 25.10 – Styremøte
  • 06.12 – Styremøte

Innkalling til styremøter

Protokoller fra styremøter