Tildelinger 2015

Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2015. Beløpet til utdeling var 11.930.000 kroner.

NYE PROSJEKTER
ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
UIALokal fundamentering av et SFF for marin forskning i Agder900.000
Nymo ASEffektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjekgjennomføring1.100.000
Visit SørlandetDigitalt innovasjonsprogram for USUS bedrifter500.000
CDF Marine ASAnvendelse av CFD for bygg og eiendom250.000
MacGregor Pusnes ASMacGregor Pusnes offshore wind900.000
Panterra ASHvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer500.000
Envirotech Solutions ASData Heat500.000
SynSel SkandinaviaForstudie og konsekvensutredning for Jordøya1.100.000
GCE NodeSFI Mechatronics PhDs kompetanseløft for teknologiindustrien på Sørlandet560.000
Skild ASMulti access tool100.000
Sølandsporten Næringshage/Beyond RisørInnovation through design and entrepreneurship400.000
SUM NYE PROSJEKTER6.810.000
VIDEREFØRINGER
NIBIO (Bioforsk Øst)Kompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk500.000
Universitetet i AgderStipendiatstilling i innovasjon250.000
Universitetet i AgderRegionale tilpasninger til nasjonale utfordringer500.000
AgderforskningVRI 3 - Nye stier på Agder300.000
Teamtec AS/IMS Group ASTeam IMS 2019675.000
UIS/Sørlandets kompetansefondAgderprosjektet - En god start for alle2.100.000
DevoteamContimua test- og sertifiseringssenter795.000
SUM VIDEREFØRINGER5.120.000
4