Tildelinger 2016

Utdeling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
Nye prosjekter
GCE NODESFI Mechatronics PhD’s – Kompetanseløft for Teknologiindustrien på Sørlandet560 000
Universitetet i AgderLokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder (SMarAgder)900 000
Synsel Energi ASForstudie og konsekvensutredning for Jordøya1 100 000
Envirotech Solutions ASDataHeat500 000
Panterra ASHvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer500 000
MacGregor Pusnes ASMacGregor Pusnes Offshore Vind900 000
Skild ASMulti access tool100 000
CFD Marine ASAnvendelse av CFD for bygg og eiendom250 000
VisitSørlandet ASDigitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter500 000
Nymo ASEffektivitet i verdiskapning med fokus på kostnadseffektiv prosjektgjennomføring. “Se det enkle i det komplekse.”1 100 000
Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisørInnovation through design and entrepreneurship400 000
Sum nye prosjekter6 810 000
Videreføringer
Universitetet i StavangerAgderprosjektet2 100 000
Universitetet i AgderRegionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Norge500 000
Universitetet i AgderStipendiatstilling i innovasjon250 000
TeamTec AS/IMS GroupTeam IMS 2019675 000
Devoteam ASeHelse: Continua Test- og Sertifiseringssenter795 000
Agderforskning ASVRI III – Nye stier på Agder år 3/3300 000
NIBIO avdeling LandvikKompetanse og infrastrukturoppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter500 000
Sum videreføringer5 120 000