Tildelinger 2018

Utdeling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
OrganisasjonProsjektBeløp
Nye prosjekter
Universitetet i AgderFlyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder250 000
Universitetet i AgderInnføring av velferdsteknologi, Agder180 000
FK Jerv og Blå KorsHoldningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing290 000
Agderforskning ASVåre strender – vår velferd500 000
Evjeklinikken ASNy livsstil – Ung folkehelse – Folkehøgskolen Helse375 000
Durapart ASMinoritetsspråklige menn i arbeid320 000
FAFOVirksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv400 000
Refugee+ ASRefugee +515 000
Sum nye prosjekter2 830 000
Videreføringer
Universitetet i StavangerAgderprosjektet1 600 000
CIEMKriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering250 000
Egde Consulting ASContinua Test- og sertifiseringssenter1 400 000
Oxford ResearchIntegrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon250 000
Envirotech Solutions ASDataHeat500 000
Universitetet i AgderStipendiatstilling i innovasjon61 500
Agderforskning ASSAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom300 000
KS AgderI jobb i Agder kommunene285 000
Oxford Research og NIBRIntegrering og sivilsamfunn175 000
Sum videreføringer4 821 500
Totalt7 651 500