Tildelinger 2019

Utdeling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

OrganisasjonProsjektBeløp
Nye prosjekter
HI FlødevigenBlått kompetansesenter Sør3 000 000
Senter for eHelseAgder som mønsterregion innen e-helse3 000 000
Innovasjonsmiljøet, UiAPolitikk for store samfunnsutfordringer2 000 000
Universitetet i StavangerLekbasert læring – oppfølging av Agderprosjektet800 000
Østre Agder RegionrådEtablering av Helseklynge750 000
NODE/NORCEDigital Innovation Hub120 000
Sum nye prosjekter 9 670 000
Videreføringer
Universitetet i StavangerAgderprosjektet200 000
CIEMKriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering 86 000
Universitetet i AgderFlyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder250 000
FK Jerv og Blå KorsHoldningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing340 000
KS AgderDrømmejobben715 000
Oxford Research ASIntegrering som virkemiddel og innovasjon315 000
Sum videreføringer1 906 000
Totalt 11 576 000