Tildeling 2007

Her finner du oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2007. Beløpet til utdeling var på 8,5 mill. kroner.

Organisasjon Prosjekt Beløp 
1 NODE NODE Arena 2007 50000
2 Froland kommune Luftfartshøyskolen Sør 200000
3 AS Nymo Nox rensing Skip/offshore 500000
4 Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn Arendal 1000000
5 Stiftelsen D/S Pelle Forprosjekt «Pelle» 50 000
6 Sørlandet sykehus Arendal Bygging av forskningsvirksomhet og -kompetanse 1000000
7 Evjeklinikken AS Effekt av langtidsbehandling av sykelig fedme 150 000
8 Animando AS Forprosjekt Elias opplevelses- og sjøkunnskapspark 400 000
9 Norsk kulturskoleråd, Aust-Agder Lørdagsskolen i Aust-Agder. Kompetanse gjennom kvalitetslæring. 200 000
10 Vertskapet Holmen Gård AS Utforming av plan rundt økoturisme og «kortreist» mat.. 100 000
11 Stiftelsen KappAbel Matematikk-konkurransen KappAbel 100 000
12 Vest-Agder fylkeskommune Fritt valg? 10-årssatsing for likestilling på Sørlandet 100 000
13 Agderforskning Forskningsprosjekt «Internasjonalisering av arbeidsmarkedet» 300 000
14 Bioforsk Øst Landvik Vevsforming av jordskokk og løkvekster 80 000
15 Lillesand kommune «JERNBYRDEN» av Gabriel Scott, historisk spel 200 000
16 Valle næringslag (under etablering) Meisterutdanning for tømrarar i Valle 100 000
17 MOBIKOM AS MobiBygg 100 000
18 Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand Veiledere 50 000
19 Norsk Jordforbedring as Mobil avgiftning av forurenset jord. 300 000
20 Risør kommune Designtreff 100% Risør 2007/2008 260 000
21 NHO Agder Global Future 150 000
22 Universitetet i Agder Etablering og utvikling av doktorgrad i IKT i 2007 2500000
23 Grimstad kommune, Fevik bo- og omsorgsenter Sammen om læring og mestring 260 000
24 Næs Jernverksmuseum JERN – norsk kompetanse- og ressurssenter for støpejern og jerndesign 150 000
25 Grimstad kommune Ibsen/Hamsun-satsingen 200 000
26
27
28 SUM 8500000