Tildeling 2008

Her finner du oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2008. Beløpet til utdeling var på 5 mill. kroner.

Organisasjon Prosjekt  Innstilling 
1 Høgskolenoden for   Setsdal Desentralisert   lærerutdanning på Hornnes     170 000
2 Norsk kulturskoleråd,   Aust-Agder Lørdagsskolen i   Aust-Agder. Kompetanse gjennom kvalitetslæring.     200 000
3 Luftfartshøgskolen   Sør AS Etablering av   høyskolestudium for utdanning av piloter og flygeledere.     600 000
4 Setesdalsnoden Desentralisert   sjukepleieutdanning     155 000
5 Universitetet i Agder Etablering og   utvikling av doktorgrad i IKT  2 000 000
6 Sørlandet   Kunnskapshavn Forprosjekt   «Utvikling av vitensenteret i Sørlandet Kunnskapshavn     300 000
7 Arendal kommune Samhandling for bedre   helse og rehabilitering – pilotprosjekt     300 000
8 Grimstad kommune Dikternes By –   videreføring     400 000
9 ProVista   Spesialpedagogikk SEKWA-Vision Rehab   Initiative     200 000
10 Evjeklinikken Doktorgradsstudium,   sykelig overvekt     150 000
11 Sørlandet sykehus HF Utviklingsplan for   avdelingsvis forskningsgruppe     400 000
12 NODE Videreføring av NODE   2008       50 000
13 Setesdalsnoden Forprosjekt   Desentralisert sykepleierutdanning       75 000
14 SUM  5 000 000