Tildeling 2012

Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2012. Beløpet til utdeling var 8 mill. kroner.

ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
NYE PROSJEKTER
Senter for Omsorgsforskning SørRegionale tilpasninger til nasjonale utfordringer220.000
Senter for eHelse og velferdsteknologi, UiAEtablering av eHelse testsenter1.300.000
EvjeklinikkenInteraktivt system for langtidsbehandling og oppfølging400.000
Arena HelseinnovasjonEtablering av en node av Arena Helseinnovasjon i Risør700.000
AgderforskningHva kjennetegner god kommunal praksis400.000
VIDEREFØRINGER
AgderforskningProgram for levekårsforskning500.000
AgderforskningKULNÆR – program for kultur og næring400.000
AgderforskningVirkemidler for Regional Innovasjon (VRI) Agder300.000
EvjeklinikkenEvaluering av Evjemodellen, langtidsstudien300.000
Universitetet i AgderSmartRescue700.000
UiA og HavforskningsinsituttetSamarbeid om marin forskning, stipendiatstilling1.000.000
Sørlandet sykehus HFUtviklingsplan for avdelingsvise forskningsgrupper1.200.000
FLUMILLTidevannsenergi100.000
Øyestad IF HåndballSamhandlende måloppnåelse480.000
TOTALTTILSKUDD 20128.000.000