Tildeling 2013

Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2013. Beløpet til utdeling var ca 10 mill. kroner.

NYE PROSJEKTER 2013
ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
UIA, fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskapGRID - fremtidens læringsformer660.000
AtleticaTrening, yrke og helse195.000
Setesdal regionrådInspirasjon grønt batteri250.000
Knutepunkt SørlandetSTYRKE - næringsnær læring560.000
AgderforskningKompetanse og rekruttering335.000
AgerforskningUng i Aust-Agder350.000
AgderforskningMasterkurs i design og entreprenørskap700.000
VIDERFØRINGER 2013
UIASmart Rescue900.000
AgderforskningVRI 2300.000
UIA og HavforskningsinstituttetSamarbeid om marin forskning, stipendiatstilling1.000.000
Sørlandet sykehus HFUtviklingsplan for avdelingsvis forskningsgrupper1.200.000
FlumillTidevannsenergi1.000.000
Senter for omsorgsforskning SØR, UIARegionale tilpasninger tli nasjonale utfordringer128.000
Senter for eHelse og velfrerdsteknologi, UIAEtablering av eHelse testsenter1.400.000
Arena Helse Innovasjon og ForskningMobilisering innovasjon og velferdsteknologi700.000