Tildeling 2014

Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2014. Beløpet til utdeling var 10,2 mill. kroner.

NYE PROSJEKTER
ORGANISASJONPROSJEKTBELØP
Devoteam ASe-helse: Continua Test- og sertifiseringssenter1.400.000
Sunsense ASSunSense UV-sensor600.000
Eyde nettverketEyde - Zero waste600.000
Bioforsk, Øst, LandvikKompetanse og infrastruktur oppbygging innen resirkulerte systemer for samproduksjon av fisk og planter500.000
ContentioContentio predikativ analyst prosjekt675.000
Team Tec AS/IMS Group ASTeam IMS 2019600.000
Cardialarm ASUttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system500.000
AS NymoAnalyse av fabrikasjonsprosesser ut utvikling av ny maskinlinje600.000
Virkemidler for Regional FoU og innovasjon (VRI) Agder c/o AgderforskningVRI 3 - Nye stier på Agder600.000
Teknova ASTest av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn300.000
Universitetet i StavangerAgderprosjektet - En god start for alle1.300.000
SUM NYE PROSJEKTER7.675.000
VIDERFØRINGER 2013
Universitetet i AgderEtablering av e-helse testsenter1.400.000
Universitetet i AgderStipendiatstilling i innovasjon40.000
Universitetet i AgderRegionale tilpasninger til nasjonale utfordringer485.000
Sølandsporten næringshageMasterkurs i design og entreprenørskap600.000
SUM VIDEREFØRINGER2.525.000
TOTALT NYE PROSJEKTER OG VIDEREFØRINGER10.200.000
4