Tildeling 2006

Her finner du oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2006. Beløpet til  utdeling var på 9 mill. kroner.  Innenfor denne rammen bevilget styret 3 mill. kroner til akkreditering av doktorgrad i IKT ved Høgskolen i Agder.

Organisasjon Prosjekt Tilskudd
Høgskolen   i Agder Akkreditering   av doktorgrad i IKT i 2006 300 000
Støtte   til etablering og utvikling av doktorgrad i IKT i 2007 3 000000
Innovasjon   og utvikling i sosialt arbeid gjennom samarbeid over grenser. 200 000
Lillesand   kommune Digital   kompetanse i kommunal saksbehandling 200 000
Kompetanseheving   innenfor matrikkel og geodata-arbeid 100 000
Vi   feirer Gabriel Scott i 2008 50 000
Havforskningsinstituttet,   Flødevigen Revitalisering   av sukkertare langs Sørlandskysten 200 000
Farming   blue mussels in rope culture 150 000
Bioforsk   Øst Landvik Kompetansebygging   innen naturgress- og kunstgress til fotball 175 000
TeamTec   AS Utvikling   av en ny generasjon avfallsforbrenningsovner 500 000
Grimstad   kommune Ibsen/Hamsun-satsingen   i Grimstad – forsknings/formidlingsstilling 400 000
Skjellnettverk   i Sør Blåskjellnæringen 250 000
Tvedestrand   sjørøverforening Klatre-   og aktivitetspark i Tvedestrand 50 000
Canal   Street AS Utvikling   av kultur- og opplevelsesnæringer 150 000
Sørlandet   sykehus HF Diverse   prosjekter 800 000
Hovden   Fjellstoge AS ”Levande   historieforteljing” 250 000
MOBIKOM   AS Moonflower   Mobil Integration Server 250 000
Stiftelsen   KappAbel Matematikk-konkurransen   KappAbel 100 000
Agder   og Telemark Skogeierforening Naturbasert   reiseliv i Agder og Telemark 200 000
Norsk   institutt for vannforskning (NIVA) Risikovurdering   av TBT-forurensede sedimenter 100 000
Primo   Passo –Norge AS Station   Nordica 100 000
Arendal   kommune Lærings/vekstsenter   Arendal kunnskapshavn 500 000
Arendal   International School, kvalifisering 100 000
Elektronisk   samhandling 200 000
Thinway   AS Ny   teknologi for fjerndrift og oppgradering av tynne klienter 150  000
Valle   kommune Forprosjekt   Bachelor i smykkedesign, HiA 75 000
Highlights Kastellet 50 000
Crea   Human Resource Management AS Kompetanse-   og karriereinkubator 50 000
Kompetansesenteret   i Nedre Setesdal Ungdommens   kompetansehus 150  000
Norwegian   Offshore&Drilling Engineering Utvikling   av ”klyngesamarbeidet” 50 000
Evjeklinikken Effekt   av langtidsbehandling av sykelig fedme 150 000
SUM 9000000