Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har en grunnkapital på 244 mill. kroner. Avkastningen på fondets grunnkapital skal brukes til å fremme stiftelsens formål som er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til utvikling av et universitet i landsdelen.

Til sammen har fondet delt ut over 80 mill. kroner til kompetanseprosjekter i regionen.

Fra 2013 har fondet lyst ut 10-12 mill. kroner årlig. I 2011 og 2012 delte fondet ut 8 mill. kroner hvert år.

I 2009 og 2010 delte ikke fondet ut midler. I 2008 hadde fondet negativ avkastning, slik at det ikke var tilgjengelige midler til utdeling i 2009. I 2010 vedtok styret at avkastningen i 2009 skulle benyttes til å gjenopprette fondets realverdi og til å bygge opp bufferkapital.

I årene 2004-2008 delte fondet ut mellom 4 og 9 mill. kroner årlig.

Her finner du informasjon om utlysninger fra fondet: