AAUKF har innvilget 6 mill. kroner til prosjektet «Arvet etter Dannevig»

Centre for Coastal Rearcherch skriver på sin Facebook-side:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har nylig vedtatt at de innvilger 6 mill NOK til prosjektet «Arven etter Dannevig», der HI og UiA samarbeider (2023-2025). Flere toppforskningssentre ved UiA vil bidra i prosjektet: CCR (Centre for Coastal Ecology), CAIR (Centre for Artificial Intelligence) og TRCM (Top Research Center Mechatronics). Synergien mellom kompetansemiljøene på UiA og HI skal bidra til å styrke forskningssamarbeidet i Agder regionen og drive frem nyskapende forskning innen tekno-økologi med fokus på marin kystovervåking. Det skal blant annet utvikles en ny kameraløsning for det planlagte kystobservatoriet på Torungen Fyr hvor data fra kyststrømmen i Raet nasjonalpark skal prosesseres i sanntid med kunstig intelligens, -noe som vil gjøre dette til et unikt varslingssystem for store endringer langs kysten. Det er gledelig å se at Aust-Agder kompetansefond støtter initiativet og hjelper å styrke den marine kompetansen i Agder. Fagmiljøene her er i sterk vekst, og prosjektet vil posisjonere miljøene ytterligere i tiden fremover.