Hva vi støtter

Tildelinger fra fondet

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

SØKER / ORGANISASJONPROSJEKTAVNTILSAGN 2021
UiA – videreføringAgder som mønsterregion innen e-helsekr 3 000 000
UiA – videreføringGodt begyntkr 775 000
UiA Fakultet for Teknologi og RealfagBatteri Agder – Kompetansekr 200 000
MIL ASAI:Hubkr 640 000
Sørlandet Sykehus HFCampus Sørkr 500 000
UiAProfesjonsstudium psykologikr 1 000 000
NHO AgderScale Upkr 450 000
Jobbklar Utvikling ASAnsettelse som metodekr 412 500
Fremtidens havvindFremtidens havvind del 2kr 750 000
Norce ASKompetansesenter for store forsknings-kr 600 000
UiAMaster i rettsvitenskapkr 500 000
Østre Agder regionrådEtablering av helseklyngekr 750 000
UiA – VidereføringInnovasjonspolitikk for store samfunnsutf.kr 2 000 000
Sumkr 11 577 500

SØKER / ORGANISASJONPROSJEKTNAVNTILSAGN 2020
UiA – videreføringAgder som mønsterregion innen e-helsekr 3 000 000
UiA – videreføringFlyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøerkr 125 000
KS – videreføringDrømmejobbenkr 960 000
FK Jerv og Blå Kors – videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer)kr 360 000
UiAGodt begyntkr 325 000
Agder fylkeskommuneBlått kompetansesenter Sørkr 3 000 000Utgår
UiA – videreføringInnovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringerkr 2 000 000
Østre Agder regionråd – viderføringHelseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode livkr 750 000
Sumkr 10 520 000

SØKER / ORGANISASJONPROSJEKTNAVNTILSAGN 2019
UiS – videreføringAgderprosjektetkr 200 000
UiSLekbasert læring – oppfølging av Agderprosjektetkr 800 000
HavforskningsinstituttetBlått kompetansesenter Sørkr 3 000 000 Utgår
UIA – videreføringAgder som mønsterregion innen e-helsekr 3 000 000
NORCE/NODEDigital Innovation Hubkr 120 000
UiA (innovasjonsmiljøet)Politikk for store samfunnsutfordringerkr 2 000 000
Østre Agder RegionrådEtablering av Helseklyngekr 750 000
Sumkr 9 870 000

Vi ønsker å samarbeide om prosjekter som kan bidra til en god realisering av kompetansefondets fire hovedformål

Eksempler på prosjekter fondet har gitt tilsagn til

Illustrasjonsbilde som viser lærere og elever

Godt begynt – varig endring i Agder

Tildelte midler: kr 1 100 000 av kr 2 300 000
Varighet: 2019 – 2023

Godt begynt – varig endring i Agder er utviklet i samarbeid mellom kommuner i Agder, fylkeskommune, universitetet og sykehus, samt Folkehelseinstituttet. Hovedmålet er å identifisere barn i risiko tidlig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår.

Handelshøyskolen ved UiA

Innovasjonspolitikk for store samfunnsendringer

Tildelte midler: kr 2 000 000 av kr 10 000 000
Varighet: 2019 – 2023

Prosjektet skal bidra til at flere unge blir i stand til å gjennomføre et utdanningsløp og komme i arbeid.

Her ser vi ungdomsveileder Stian Renstrøm (t.v.) og Chris Benjamin Seljenes (t.h.) fra prosjektet ved Vennesla videregående skole.

Illustrasjonsbilde som viser to mannlige studenter.
Illustrasjonsbilde som viser unge fotballspillere.

Et apputviklingsprosjekt mellom FK Jerv og Blå Kors

Prosjekt innafor

Tildelte midler: kr 990 000
Varighet: 2018 – 2020

Daniel (14) tok et oppgjør med mobberne. I en YouTube-video la han ut om alt det vonde han måtte bære etter flere år med mobbing. Nå er han ambassadør for prosjekt «innafor». Med appen «innafor» ønsker FK Jerv og Blå Kors å redusere terskelen for å melde fra om positive og negative forhold i en gruppe. Her er Daniel sammen med spillere i FK Jerv.

DataHeat

Envirotech Solutions vil gjenvinne overskuddsenergi

Tildelte midler: kr 1 500 000
Varighet: 2016 – 2018

Selskapet har som forretningside å gå inn i energirelaterte industriprosjekter for å optimalisere gjenbruken av overskuddsenergi.

Prosjektet ble umiddelbart en suksess. Envirotech Solutions vokser videre og satser nå også på å levere kompetanse og tekniske løsninger inn til andre voksende energisegmenter som batteriproduksjon, karbon, hydrogen og biogass. 

Illustrasjonsbilde fra Envirotech Solutions som vil gjenvinne overskuddsenergi