Her finner du en oversikt over hvilke prosjekter som har fått midler ved tidligere tildelinger i perioden 2006 – 2015. I 2009 og 2010 har fondet ikke delt ut midler. I 2008 hadde fondet negativ avkastning slik at det ikke var tilgjengelige midler til utdeling i 2009. I 2010 vedtok styret at avkastningen i 2009 skulle benyttes til å gjenopprette fondets realverdi og til å bygge opp bufferkapital.

Kompetansefondet har normalt en utlysning i året, på høsten. Det vil i forkant annonseres og sendes ut pressemelding om hvor mye midler som eventuelt  tildeles det aktuelle året.

Utdeling av tilskudd 2018

Utdeling av tilskudd 2017

Utdeling av tilskudd 2016

Utdeling av tilskudd 2015

Utdeling av tilskudd 2014
Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2014. Beløpet til utdeling var 10.2 mill. kroner.

Utdeling av tilskudd 2013
Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2013. Beløpet til utdeling var ca 10 mill. kroner.

Utdeling av tilskudd 2012
Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2012. Beløpet til utdeling var 8 mill. kroner.

Utdeling av tilskudd 2011
Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2011. Beløpet til utdeling var 8 mill. kroner.

Utdeling av tilskudd 2008
Her finner du en oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2008. Beløpet til utdeling var 5 mill. kroner.

Utdeling av tilskudd 2007
Her finner du oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2007. Beløpet til utdeling var på 8,5 mill. kroner.

Utdelinger av tilskudd 2006
Her finnder du oversikt over prosjektene som ble tildelt tilskudd fra kompetansefondet i 2006. Beløpet til  utdeling var på 9 mill. kroner.  Innenfor denne rammen bevilget styret 3 mill. kroner til akkreditering av doktorgrad i IKT ved Høgskolen i Agder.